Tampereen Baptistiseurakunta

Vuonna 1890 syntynyt Tampereen Baptistiseurakunta on edelleen elinvoimainen kaupunkiseurakunta. Toivotamme kaikki lämpimästi tervetulleiksi seurakuntamme tilaisuuksiin. Kokoonnumme yhteen niin kirkossa, kodeissa kuin kesäisin leirikeskuksessa leirien merkeissä.

Baptistien vaikutus Tampereella alkoi 1880-luvun lopulla ja seurakunta perustettiin 1890. Tilaisuudet pidettiin alkuun yksityiskodeissa, mutta varsin pian vuokrattiin tilat kokoustoimintaan muualta. Seurakunnalla on ollut kaksi omaa kirkkokiinteistöä: ensimmäinen oli Tammelassa, Pinninkatu 29, toinen on nykyinen kirkkorakennus Kissanmaalla.

Seurakunnan toiminta kasvoi alkuvuosikymmeninä ripeästi. Työ oli monipuolista. Varsinaisen kokoustoiminnan lisäksi alettiin pitää lapsille pyhäkoulua ja nuorille omia tilaisuuksia jo vähän seurakunnan perustamisen jälkeen. Seurakunnassa toimi myös kitarakuoro. Viikoittaiset ompeluseurat vetivät hyvin seurakuntaan kuulumattomiakin mukaan. Maaseututyö oli vilkasta ja sitä tehtiin hyvin laajalla säteellä, esim. Toijalassa, Viialassa, Ähtärissä ja Kangasalla, myöhemmin myös Vesilahdessa, Hauholla ja Visuvedellä.

Erityisiä kasvunaikoja seurakunnassa koettiin 20- ja 30-lukujen alussa. 50-luku oli vireää toiminta-aikaa ja 80-luvun alussa jäsenmäärä lisääntyi huomattavasti. Seurakuntaan kuuluu nykyään n. 140 jäsentä.

Uskomme, että Jumala on ilmoittanut itsensä Raamatussa ja että se on kokonaan Jumalan Sana. Tahdomme olla niitä, jotka esittävät ajassamme kysymyksen: "Mitä Raamattu sanoo?"

Näemme Uudesta Testamentista, että seurakunta koostuu uskonsa tunnustaneista ja sen jälkeen kasteella käyneistä ihmisistä. Seurakunta on jumalallinen luomus ja sitä kuvataan Jumalan Sanassa myös Kristuksen ruumiina maan päällä.

Meidän tehtävämme on julistaa Jeesusta Kristusta 2000-luvun ihmisille. Meitä ohjaa Jeesuksen lähetyskäsky tehdä opetuslapsia, Matt. 28:18-20 mukaan. Pyrimme toteuttamaan tehtäväämme sekä paikallisesti että "kaikkialla maailmassa". Olemme pitkään tehneet lähetystyötä lähialueilla ja tukeneet Euroopan baptistien lähetysliiton (EBM) kautta tehtävää työtä Sierra Leonessa.

Olemme itsenäinen paikallisseurakunta, joka kuuluu Suomen Baptistikirkkoon.

Seurakunnan arvot ja opetus

Meille baptisteina on uudestisyntyminen ja henkilökohtainen uskonratkaisu tärkein opinkohta. Jeesus Kristus on lihaksi tullut Jumalan Poika ja vain hänen kauttaan voi ihminen pelastua (Apostolien teot. 4:12). Pyhä Henki on tullut kristittyjen johdattajaksi ja lohduttajaksi sekä uskonelämän voimaksi.

Usko

Uskomalla Jeesukseen Kristukseen ihminen pelastuu (Apt. 16:31). Pelastus on Jumalan lahja ja ihminen ei voi pelastua hyvien tekojen kautta. Usko tulee kuulemisesta Kristuksen sanan kautta (Room. luku 10). Uudestisyntymisessä ihminen tule Jumalan lapseksi ja siitä eteenpäin hänen elämänsä tärkein perusta on usko. Sillä ”ilman uskoa on mahdotonta olla otollinen Jumalalle” (Hepr. 11:6). Kaiken minkä ihminen nyt ymmärtää tai käsittää, tapahtuu uskon kautta (Hepr. 11:3).

Kaste

Uudestisyntymisen jälkeen ihminen ottaa kasteen. Kaste suoritetaan veteen upottamalla Uuden Testamentin esimerkin mukaisesti, (Room. luku 6 ja Apostolien teot 2. luku). Ainoastaan uskonsa tunnustaneet henkilöt kastetaan. Kaste suoritetaan kastettavan omasta pyynnöstä ja sen kautta liitytään paikallisseurakuntaan.

Raamatussa ei mainita perisyntiä, jonka tähden vauvat pitäisi kastaa. Lapset kelpaavat Jumalalle sellaisenaan. Vauvoja ei kasteta, vaan usein pidetään nimenantotilaisuus ja lasten puolesta rukoillaan ja siunataan Jeesuksen antaman esimerkin mukaisesti.

Seurakunta

Seurakunnalla on keskeinen asema baptistien opissa. Seurakunta on tunnustavien uskovien yhteisö. Seurakuntaan kuuluvat uskonsa tunnustavat ja henkilökohtaisen uskontunnustuksen perusteella kastetut ihmiset.

Ehtoollinen

Ehtoollista (leivänmurto) vietetään Jeesuksen kuoleman muistoksi. Seurakunta nauttii yhdessä vertauskuvallisen aterian, jossa koetaan yhteenkuuluvaisuutta Kristuksen kanssa. Seurakunnassa ehtoollinen on avoin kaikille, jotka tunnustavat Jeesuksen Kristuksen Vapahtajakseen.

Ehtoollinen julistaa Kristuksen kuolemaa ja seurakunnan osallisuutta Hänen ristillä annettuun uhriinsa ja ylösnousemukseen. Ehtoollisessa ei tapahdu syntien anteeksiantamusta tai yliluonnollista sakramentaalista muuttumista, vaan se on leipää ja viiniä Kristuksen uhrikuoleman muistoksi.

Opetus

Seurakunnan opetuksesta vastaa vanhimmisto. Seurakunnan opetuksessa Raamatulla on keskeinen asema ja auktoriteetti. Meille ovat esikuvina Uuden Testamentin seurakunnat ja niiden elämä.

Johtaminen

Johtajuus toteutuu vanhimmiston kautta. Vanhimmiston valinnassa noudatamme Uuden Testamentin antamaa ohjeistusta esimerkiksi 1. Timoteuskirjeen 3. luvun ja Tiituksen 1. luvun mukaan.

Seurakunnan hallituksen vastuulla ovat hallinnolliset ja taloudelliset kysymykset. Ylin päätösvalta on seurakuntakokouksella.